• Om skolen

Skolen tilbyder to gymnasiale uddannelser, der giver adgang til videregående uddannelse: almen studentereksamen (stx) og højere forberedelseseksamen (hf)

Skolens nuværende bygninger er fra 1974. Undervisningen foregår i faglokaler og de mange hjælperum, og det store fællesareal indbyder til selvstændige elevaktiviteter, individuelt og i grupper.

Faciliteter

En naturvidenskabelig fløj blev indviet i 2006, den kreative fløj gennemrenoveret i 2009, og i 2012 blev opført en særskilt samlingssal (Teutonersalen), som udover skolens mange forskelligartede aktiviteter også anvendes som supplement til Thisted bys andre kulturinstitutioner.

Den nærliggende Thy Hal rummer moderne idrætsfaciliteter.

Som et led i skolens undervisningsmiljø og fastholdelsespolitik gives mulighed for at deltage i lektiecaféer, og alle 1.klasser har tilknyttet elevtutorer. Endvidere har eleverne mulighed for at få tilknyttet en mentor, ligesom der på skolen fungerer en åben psykologordning.

Skolen omfatter godt 500 elever og ca. 45 lærere.

”I Thisted i Thy er Kasper Heiberg i dialog med Erland Knudssøn Madsen, Bjørn Nørgaard, Bent Sørensen, Erik Heide og Sigrid Lütken. Dialogen foregår dagligt i en ramme og en kulisse, der udgøres af det skulpturelle bygningskompleks, som arkitektfirmaet Friis og Moltke i 1974 skabte til Thisted Gymnasium”

Lej skolens faciliteter


Teutonersalen

Skolens samlingssal, der blev døbt Teutonersalen via en offentlig konkurrence, blev taget i brug i 2012. Salen er tegnet af arkitektfirmaet Friis & Moltke, der også var arkitekter, da skolen blev bygget i 1973/74. Foruden den daglige brug til undervisningsformål – indgår salen også som en del af byens kulturliv.

Læs mere

Skovhytten

Nationalpark Thy giver enestående muligheder for at flytte undervisning ud af klasserummet. Skolens hytte Skovly, der er beliggende tæt på Vandet Sø, er indrettet med blandt andet laboratorieudstyr, som kan benyttes af de naturvidenskabelige klasser, der nu får mulighed for at lave feltundersøgelser i både skoven, klitheden og søen.

Læs mere